Vaalipaneeli Otavan opistolla 18.3.2019

Kymmenen eri puolueen eduskuntavaaliehdokasta oli saapunut Otavan opistolle vastaamaan yleisökysymyksiin. Tilaisuuteen olisi voinut vapaasti osallistua kuka tahansa, mutta kuulijajoukko koostui melkein kokonaan opiston omasta väestä: maahanmuuttajaopiskelijoista ja opiston opettajista. Esitetyt kysymykset olivat sen mukaiset eli terveydenhoitoa, maahanmuuttoa, koulutusta, työllistämistä ja sosiaaliturvaa koskevia. Todettiin, että jo vierasmaalaiselta kuulostava nimi hakupapereissa saattaa estää haastatteluun kutsumisen. Suomen kielen oppiminen on tietysti kaikessa kotouttamisessa tärkein päämäärä. Testattiin myös ehdokkaiden omaa kielitaitoa: opiskelijat esittivät heille yhden kysymyksen ruotsiksi ja toisen englanniksi. Halukkaita vastaajia tosin löytyi, mutta sanastoa oli hukassa ja muutamien piti palata käyttämään sinivalkoista suomea. Kaikki tosin kertoivat osaavansa ainakin kolmea kieltä, moni opiskeli vielä lisää. Kysyttäessä EU:n vaikutuksia Suomeen melkein kaikki ehdokkaat pitivät niitä positiivisina, Natoon liittyminen sen sijaan ei juuri saanut kannatusta.
Tilaisuuden lopuksi sivuttiin puolueiden kantaa ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutokseen. Uudistuvan energian suosiminen, metsien järkevä hoitaminen, atomivoiman käyttö, sähköautot ja lentomatkojen verotus olivat monien puolueiden ohjelmalistoilla. Kun kysyttiin ehdokkaiden omia elämäntaparatkaisuja puhtaamman Suomen puolesta, löytyi joukosta useita kierrätyksen, julkisen liikenteen, kasvisravinnon ja varsinkin lähiruoan suosijoita.
Enemmän ehdokkaista ja tilaisuudesta kertoo https://www.youtube.com/watch?v=bPGD6pym5mQ