Tuikitaan yhdessä

Kiitettävän suuri joukko otavalaisia oli keväällä Tuiketaajama-illassa keksimässä ideoita kylämme kehittämiseksi. Myös muissa Mikkelin seudun taajamissa kerättiin vastaavanlaisia ideoita. Niiden toteuttamiskelpoisuutta on punnittu syyskesällä pidetyssä taajamaedustajien neuvonpidossa, ja idealistat ovat nyt uudella arviointikierroksella lähtötaajamissa. Otavalaisten parhaat ideat suosittelee lokakuussa jatkoon Otava-Seura. 

Otavan Tuiketaajama-illassa jätettiin kaupungin edustajille kaikkiaan nelisenkymmentä ehdotusta, joista mainittakoon mm. Opiston kiekkokaukalon viereisen metsän kaavoittaminen rakennuttamiseen, kevyen liikenteen väylän jatkaminen vanhan viitostien viertä Tokerosta Otavaan, liikenneyhteyksien parantaminen, asukaspuisto keskustaan, vanhan päiväkodin kunnostaminen uusiin tarkoituksiin ja koulutilan vapautuvien tilojen käyttöön ottaminen esimerkiksi mopopajaksi, majoitukseen tai teatteritoimintaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otavan opiston vierellä seisova entinen päiväkoti, alunperin johtajan asuintalo, on tyhjänä seistessään päässyt rapistumaan. Otavalaisilla olisi sille monenlaisia käyttöideoita.