Otava-Seuran syyskokous 2016

 

Seuran syyskokouksessa 7.11. 2016 valittiin vuodelle 2017 puheenjohtajaksi edelleen Sami Koskiranta, sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Leena Pulfer, hallituksen jäseniksi Leena Hulkkonen, Martti Jantunen, Juhani Manninen, Leila Okkonen, Leena Pulfer, Pentti Raittila, Tapio Rautiainen ja Sirkku Ukkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Hulkkonen ja Pentti Raittila. Pitkäaikainen hallituksen jäsen Raija Hänninen oli jättänyt eronpyyntönsä samoin kuin toiminnantarkastaja Rauno Haapanen, jonka tilalle valittiin Tapio Loimula.
Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Kyläkirkon kunnostushanketta selvittäneen työryhmän raportin esitti Tuula Virtanen. Raportin sisältämä kustannuslaskelma perustui arkkitehti Kirsti Kovaselta pyydettyyn ulkosivuvaurioiden kartoitukseen, joka oli tehty kesäkuussa 2016. Korjauksen mittaviin kustannuksiin tarvittaisiin rahoitusta monelta taholta. Suurin vaikeus hankkeen jatkamisessa on kuitenkin kirkkokiinteistön omistussuhteissa: omistaja on Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta, ja Otava-Seuralta, jonka toimesta edellinen suurremontti tehtiin yli 20 vuotta sitten, puuttuu virallinen, sopimuksella osoitettu hallinto-oikeus, joka olisi edellytyksenä paitsi kunnostukselle myös laajemmille rahankeräystoimenpiteille. Seurakunta olisi halukas lahjoittamaan kiinteistön Otava-Seuralle, joka maksaisi maapohjasta vuosivuokraa. Vuokraehdot ovat varsin tiukat, ja kiinteistön mahdollinen omistukseen ottaminen kaikkine ylläpitokuluineen on niin laajamittainen hanke, että Otava-Seuralla ei  ainakaan yksinään ole siihen mahdollisuuksia. Monenlaiset lisäselvitykset ovat tarpeen, ja jos kiinnostusta kylässä riittää, asiaa on ensi vuoden puolella käsiteltävä yhdessä Otavan muiden järjestöjen ja päättäjä- ja etupiirien kanssa. 
Vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa on lisäksi seuran osallistuminen kylätapahtumiin kuten myyjäisiin, kylän yhteiseen kokkojuhlaan venesatamassa, Otavan poliittista edustusta käsittelevään järjestökokoukseen koulutilalla tammikuussa 2017, Mikkelin aluejohtokunnan kehittämisen seuraaminen sekä Mikkelin kaupungin päätösten seuraaminen Otavan Nuorisotalon ja venesataman kunnostamisen suhteen.

Otava-Seura ry.

Puheenjohtaja:
Juhani Manninen
Pääskyniementie 38
50670 Otava
040 550 0883 jussi.manninen@surffi.fi