Otava-Seuran syyskokous 2014

Otava-Seuran syyskokouksessa 15.12. 2014 valittiin seuralle vuodeksi 2015 uudeksi puheenjohtajaksi Sami Koskiranta, sihteeriksi Leena Pulfer, pöytäkirjantarkastajiksi Sami Koskiranta ja Pentti Raittila. Toiminnantarkastajaksi valittiin Rauno Haapanen, varatoiminnantarkastajaksi Matti Väänänen sekä Kylien Neuvottelukuntaan seuran edustajaksi edelleen Tuula Virtanen ja samoin edelleen Raija Hänninen.

 

Seuran hallitukseen valittiin jäseniksi Raija Hänninen, Risto Luukkonen, Juhani Manninen, Seppo Koponen, Leena Pulfer, Pentti Raittila, Sirkku Ukkonen ja Tuula Virtanen.