Miljonäärikysymys valtuustoehdokkaille

Otavalaiset valtuustoehdokkaat tentissä: Kerttu Hakala, Laura Hämäläinen, Martti Jantunen, Pirkko Kuikka, Leena Silvonen-Jokinen. (Kuva: Onni Ojala)

„Mihin käyttäisit miljoonan, jos kaupunki antaisi sen valtuuston käyttöön?“  Ja yhtä kiperä kysymys perään:“Mistä menoista leikkaisit, jos pitäisi säästää miljoona?“ Vastauksia penättiin Otavan valtuustoehdokkailta vaalipaneelissa viime maanantai-iltana.

Otavan kaikki viisi valtuustoehdokasta olivat saapuneet 27.3. 2017 järjestettyyn keskusteluiltaan ravintola Huvikumpuun. Yleisöä oli niukasti, mutta kysymyksiä sateli sitäkin tiuhempaan. Vastaukset kuvastivat selkeästi niin ehdokkaan poliittista kokemusta, puoluekantaa kuin omaa arvomaailmaakin.

Lyhyessä alkuesittelyssä ehdokkaat (aakkosjärjestyksessä) kertoivat itsestään:

  1. Kerttu Hakala, (36 v., Vihreä Liitto) Urpolan Luontokeskuksen toiminnanjohtaja, tutkija ja maantieteilijä, on toiminut valtuustotyössä (Tekninen lautakunta) ja Otavan opiston hallituksen (ja myös Otava-Seuran) puheenjohtajana. Asuu perheensä kanssa Otavassa.
  2. Laura Hämäläinen (21 v.,Keskustapuolue), opiskelee Tampereen yliopistossa puheviestintää, toiminut poliittisessa opiskelijajärjestössä. Kasvanut ja asuu opiskelun väliajoilla Otavassa.
  3. Martti Jantunen (75 v., Perussuomalaiset), eläkeläinen, asuu Otavassa.
  4. Pirkko Kuikka (63 v., Kristillisdemokraatit), kotitalousteknikko, lähihoitaja, kokemusta järjestötyöstä, päihde- ja vanhusten hoidosta, asuu Otavassa.
  5. Leena Silvonen-Jokinen (55 v., Keskusta, sitoutumaton), Tuomiokapitulin notaari, asuu Otavassa.

Seuranneessa kyselyssä ehdokkaiden kannanotot olivat osittain yhteneviä: taajamien kuten Otavan palvelut tulisi säilyttää mukaan lukien koulut, päiväkoti ja kirjasto, paikallisliikenne tulisi saada toimivammaksi. Ennalta ehkäisy todettiin tärkeäksi niin perussairaanhoidossa kuin nuorten syrjäytymisessä.
Uusia yrityksiä ja työpaikkoja toivottiin  niin Otavan kuin Mikkelinkin elvyttämiseen. Laura Hämäläinen painotti markkinoinnin tärkeyttä ja etätyöpaikkojen luomista.
Todettiin, että uusien ja varsinkin nuorten yrittäjien on vaikea aloittaa toimintaansa, koska byrokration viidakko on kokemattomille liian monimutkainen; toivottiin „yhden luukun“ systeemiä eli keskitettyä neuvontaa.
Illan keskustelussa valitettiin lisäksi sitä, että uusien hankkeiden läpiviemistä vaikeuttaa  jäykkä EU-käytäntö: avustusta myönnetään hankeprojektien suunnitteluun, mutta   hankkeiden varsinaista rahoittamista on vaikea toteuttaa. Näin kävi muutama vuosi sitten Tuiketaajama-kiertueelle: EU-tuella rahoitettiin taajamien kehitysideoiden kerääminen, mutta ehdotuksista tuskin ainoatakaan toteutettiin hankkeen puitteissa.
Miten itsekriittisiä ehdokkaat ovat eli miten he itse arvioivat omat hyvät ja huonot puolensa? Omasta  mielestään kaikki ovat „yhteisöllisiä“ eli kykeneviä yhteistyöhön ja keskusteluun yli puoluerajojenkin. Itsekritiikkinä mainittiin esim. teknisen osaamisen puutteellisuus (Hämäläinen) tai vastuun kantaminen liiallisuuteen asti (Hakala).
Yleisökysymyksissä kannettiin huolta siitä, että valtuutetut eivät saa hyviä aikeitaan ja lupauksiaan toteutumaan, koska solidaarisuus puolueen linjan kanssa vaikuttaa lopulliseen kantaan valtuustoäänestyksissä. Useimmat painottivat kuitenkin, että etualalla on kuitenkin Mikkelin (taajamineen) etu omaa arvomaailmaa unohtamatta. Tasapainoilu lienee vaikeaa?    

Entä vastaukset „miljonäärikysymyksiin“:

Silvonen-Jokinen: panostaisi nuorten kasvattamiseen yrittäjähenkisiksi aikuisiksi, kyseenalaistaisi museohankkeen.
Pirkko Kuikka: satsaisi rahat hyvinvointipalveluihin, nuorten koulutukseen ja syrjäytymisen estämiseen. „Ei ole oikein leikatata huonompiosaisten tuloja niin että joudutaan valitsemaan lääkkeiden tai ruoan välillä“. Ei investoisi Mikkelin liikuntapaikkoihin kuten Areenaan.
Laura Hämäläinen: panostaisi syrjäytymisen estämiseen ja palvelujen ja elinvoiman säilyttämiseen. Ei satsaisi pelkän viihdearvon omaaviin hankkeisiin.
Kerttu Hakala: korjauttaisi homekouluja, kyseenalaistaisi suuret jäähallityyppiset hankkeet.
Martti Jantunen: panostaisi liikenteeseen, asuntoihin, luontoon.

 

Vaalipaneelia johdatteli Otava-Seuran uusi (vt.) puheenjohtaja Juhani Manninen. Vahinko vain, että otavalaiset eivät tähänkään tapahtumaan lähteneet mukaan runsaammalla joukolla. Toivoa voi, että vaaleihin osallistutaan innokkaammin, sillä vain annetulla äänellä voi vaikuttaa myös oman paikkakunnan tulevaisuuteen.