Kutsu otavalaisille keskustelemaan kirjastosta tiistaina 23.8. 2016 klo 18.00

Me otavan asukkaat olemme huolestuneita Mikkelin kaupungin säästösuunnitelmista, jotka kohdistuvat Otavassa kolmeen väestönosaan: nuorisoon, eläkeläisiin ja kirjaston käyttäjiin, joihin otavalaisten lisäksi kuuluvat myös Syväsmäen asukkaat, joilla ei ole omaa kirjastopalvelua.
Mikkelin kaupunki on ilmoittanut aikovansa luopua Otavan Nuorisotalosta ja järjestää nuorille kerhotilat kirjastossa. Jos suunnitelman vaatima remontti toteutettaisiin, aikuisten ja lasten osastoja jouduttaisiin supistamaan liki puoleen, lehdenlukupöydät poistettaisiin, tilaa ei enää olisi millekään näyttelyille, kirjaston iltatilaisuuksia ei voitaisi pitää. Nuorilla olisi pääsy kirjastoon ja „omaan tilaansa“ mm. biljardin peluuseen aina kirjaston aukioloaikoina, ei vain iltaisin, jolloin nuoriso-ohjaaja on paikalla.

Me kysymme:

  • miten paljon nuorten vapaa-ajan vietosta aiheutuva melu ja liikehdintä häiritsee kirjaston asiakkaita, tietokoneiden käyttäjiä ja kirjastonhoitajan keskittymistä työhönsä?
  • Kuka valvoo nuorten käyttäytymistä kirjastotilassa nuoriso-ohjaajan  poissaollessa?
  • Miten nuorten parveilu (ja mopoilu) koulun edustalla vaikuttaa pieniin koululaisiin?
  • Miten varmistetaan kirjojen ja muiden arvokkaiden lainauskohteiden turvallisuus iltaisin kirjastonhoitajan poissaollessa?
  • Ovatko nuoret itse halukkaita rajoittamaan vapaa-ajan toimintansa kirjaston ahtaisiin tiloihin ja hyväksymään vieraiden aikuisten läsnäolon? Lainaus-automaatin asennuksen jälkeenhän, joka myös aiotaan asentaa, lainaamaan voisi tulla myös nuorten iltatoiminnan aikana.

Myös Otavan aktiiviset eläkkeensaajat (yli 100 jäsentä) joutuisivat lähtemään kerhotilastaan Nuorisotalon lopettamisen jälkeen. Heille ei ole vielä osoitettu uutta paikkaa. Nuorisotaloa on remontoitu kolmen vuoden ajan ja kerhotilat ovat nyt kohtuullisessa kunnossa molemmille käyttäjäryhmille. Miksi talosta halutaan luopua juuri nyt?

Vaikka netissä on annettu Otavan asukkaille mahdollisuus osallistua kirjastoa koskevaan mielipidekyselyyn 21.8. mennessä, monikaan kirjaston käyttäjä ei siihen vastaa, koska varsinkaan vanhemmilla ihmisillä ei ole käytössään tietokonetta eikä taitoa sen hallintaan.

Haluamme sen tähden antaa kaikille, joihin Nuorisotalon sulkeminen ja siitä johtuvat jatkotoimenpiteet vaikuttaisivat, tilaisuuden esittää oma kantansa. Kutsumme myös asiasta päättävät viranomaistahot tilaisuuteen perustelemaan asukkaille suunnitelmiaan. Otavan asukkailta on jo kavennettu tai lopetettu niin monta peruspalvelua, joista kuitenkin maksamme yhteiskunnalle veroja, että haluamme enemmän tietoa meitä koskevista säästösuunnitelmista. Vielä ei lopullista päätöstä ole tehty, joten keskustelu on avoin.

 

Järjestämme Otavan koulun aulassa tiistaina 23.8. klo 18.00 julkisen keskustelutilaisuuden, johon toivomme mahdollisimman monen otavalaisen saapuvan ja johon kutsumme myös osallistumaan Mikkelin kirjastotoimen, Mikkelin liikunta- ja nuorisotoimen, Otavan koulun ja oppilaiden vanhempien edustajat.