Kuntalaisaloite: neuvolapalvelut takaisin Otavaan!

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Otavan osasto on käynnistänyt kuntalaisaloitteen neuvolapalveluiden palauttamisesta Otavaan. Otavassa on suhteellisesti enemmän lapsiperheitä ja syntyneitä kuin muissa Mikkelin taajamissa, ja suuntaus toivottavasti jatkuu, kun uusia omakotitaloja aletaan rakentaa kaavoitetuille alueille.
Neuvolapalvelut omassa kylässä luovat turvallisuutta, ja neuvolakäynnit antavat nuorille, usein muualta muuttaneille äideille tilaisuuden tutustua muihin lähiympäristön perheisiin.
„Neuvolatädin“ sijoittaminen Otavaan ei aiheuttaisi kaupungille edes lisämenoja, koska yksi ja sama palkattu henkilö tekisi työtään vain toisessa paikassa. Sen sijaan kymmenet otavalaiset lapsiperheet säästäisivät aikaa ja rahaa – tai jopa voisivat välttyä kakkosauton ostamiselta, kun sitä ei tarvittaisi neuvolamatkoihin. Minkähänlaisen protestin Mikkelin äidit nostaisivat, jos heidän pitäisi yllättäen vaikkapa bussilla matkustaa vaunuineen lapsineen Otavaan neuvolaan? Saman vaivalloisen matkan joutuvat nyt otavalaiset äidit tekemään Mikkeliin.
Tämä kuntalaisaloite on tärkeä osoitus siitä, kuinka nuoremmatkin asukkaat haluavat aktiivisesti puolustaa kylämme yhteisiä tarpeita, jotka kaupunki valitettavasti tuntuu usein unohtavan. Toivomme aloitteelle mahdollisimman paljon allekirjoituksia kaikista ikäryhmistä ja myös aloitteen jakamista eteenpäin.

https://www.adressit.com/kuntalaisaloite_mikkelin_otavan_neuvolapalveluista