Järkeä järjestötyöhön: Otava-Seura kutsui kylän järjestöt ja asukkaat yhteiseen keskusteluiltaan 5.10. 2017

Keskustelutilaisuus houkutteli ravintola Huvikumpuun 16 henkeä – varsin vaatimaton määrä, kun ottaa huomioon, että Otavassa on parituhatta asukasta ja liki 20 aktiivista yhdistystä. Mutta laatu korvaa monasti määrän: keskustelu koettiin antoisaksi, saatu informaatio tärkeäksi ja uusia ideoitakin kehiteltiin.

Tilaisuuteen oli kutsuttu Otavan uudet kaupunginvaltuutetut Kerttu Hakala ja Laura Hämäläinen kertomaan ensi vaikutelmia työstään, samoin oli pyydetty Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan Otavan edustajia Ritva Keituria ja Juhani Mannista esittelemään aluejohtokunnan toimintaa.
Kerttu Hakala totesi huomanneensa, että kaupungin päätöselimisssä useita vuosia vallinnut  vain kaupungin ydinkeskustan kehittämisen suosiminen on lieventynyt ja myös maaseudun palveluja pyritään kehittämään. Mikkelin liittäminen ns. Geoverkostoon edistää koko alueen matkailua, koska verkosto käsittää alueen kaikki puhtaat vesistöt. Meneillään on Mikkelin kevyen liikenteen väylien parantaminen; valtuustoedustajat lupasivat ottaa selvää, mitä mahdollisuuksia on puuttuvan kevyen liikenteen väylän rakentamiselle Otavan ja Tokeron välille Vanhan Otavantien vierelle, mitä on jo pitkään toivottu. Valtuustossa on myös kirjattu Otavan kokoontumistilojen puuttuminen päiväsaikaan varsinkin eläkeläisiltä, kun Nuorisotalon kerhohuone jäi käytöstä. Huvikummun takasali tosin soveltuisi talvi-iltaisin pidettäviin tilaisuuksiin. Yksimielisesti todettiin, että kylän palvelujen ylläpitäminen niitä käyttämällä – oli sitten kysymyksessä ravintola, kaupat, eri alojen yrittäjät, posti, sairaanhoitajan vastaanotto – saa kylän pysymään elävänä ja myös alueen kesäasukkaat säilyttämään lomamökkinsä.  

Hakemukset aluejohtokunnalle  31.10. 2017 mennessä

Otavan edustajat Ritva Keituri ja Juhani Manninen esittelivät Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan ensi askeleita: on pidetty vasta järjestäytymiskokous ja strategiakokous. Koska johtokuntaan kuuluu Otavan lisäksi kuusi muun tiensuunnan kyläryhmittymää ja hallintokulut vievät oman osansa, ei kaupungin avustuksiin tarkoittamaa rahaa jää paljon yhdelle avustuksen hakijalle. Aluejohtokunta voi kuitenkin olla apuna, kun etsitään muita mahdollisia rahoittajia kaupungin koneistosta. Avustuksen myöntämisen periaate on, että järjestö on tilinpäätöksellä ja kuiteilla todistetusti jo itse maksanut hankkeen tai tapahtuman kustannukset ja hakee niihin jälkikäteen avustusta. Vuoden 2017 hakemukset olisi jätettävä lokakuun loppuun mennessä, mutta koska monellakaan järjestöllä ei vielä ole tilinpäätös valmiina, sen voi esittää jälkikäteen. Myös hakemuslomake on vasta valmistumassa.
Niin valtuuston kuin aluejohtokunnan edustajat toivoivat, että paitsi kaupungin virastoihin myös heihin otettaisiin suoraan yhteyttä Otavaa koskevissa ongelmissa.

(Ritva Keituri ,050 5390026,  ritva.keituri@gmail.com ja
Juhani Manninen, 040 5500 883, jussi.manninen@surffi.fi,
Kerttu Hakala, 040 72 66 494, kerttu.h.hakala@gmail.com,
Laura Hämäläinen, 040 840 1920, laura.s.hamalainen@hotmail.com ).

Monenlaista menossa

Otavan perinteiset joulumarkkinat 2017 on suunniteltu pidettäviksi lauantaina 9.12., mutta tällä kertaa tapahtuma yhdistetään Koulutilan joulutapahtumaan ja siis myös markkinat järjestetään Koulutilan alueella. Lisäksi keskusteluillassa puhuttivat MPY:n telemasto, jonka sijoituspaikasta ydinkeskukseen on lähtenyt kaupunkisuunnittelijalle useita muistutuksia, pankkiautomaatin mahdollinen „uustuleminen“ Otavaan ensi vuoden alussa, Otavan valokaapelin asennuksen siirtyminen kesään 2018, muovin keräyspisteen puuttuminen, venesataman uuden yleisövessan hankala ja maksullinen avaussysteemi, kyläkeskustan kaunistaminen ja Sotsaaren vainajat, jotka haudattiin saarelle 100 vuotta sitten (2018). Halutaan tarkistaa, onko vainajat aikoinaan kristillisesti siunattu haudan lepoon ja kunnostaa hautamuistomerkkiä ympäröivää aitausta.

Yhdessä saavutetaan enemmän

Samanaikaisesti keskustelutilaisuuden kanssa oli 4–5 Otavan yhdistyksellä kokoontuminen omalla tahollaan.  On valitettavaa, että kukin päättää tapahtumistaan ottamatta yhteyttä toisiinsa, jolloin tällaisia yhteentörmäyksiä sattuu jatkuvasti. Yhdistysaktivistit kuuluvat yleensä useampaan ryhmittymään samanaikaisesti, mutta kukaan ei voi samanaikaisesti osallistua useampaan tilaisuuteen. Otava-Seura tarjoaa kotisivulla tapahtumakalenterin, jonka avulla jo sovittuja päivämääriä voi tarkistaa ennen oman tapahtuman lukkoonlyömistä. Jos tapahtumakalenteriin kirjautuminen on ongelmallista, voisi Otava-Seuran (sihteerin sähköpostiosoitteen) yksinkertaisesti ottaa yhdistyksen jäsenten postituslistaan, jolloin tiedot tulevat perille ja sitä kautta siirretään tapahtumakalenteriin.

 

Kaikki keskusteluillassa olleet tunsivat illan olleen antoisa. Valtuutetut ilmaisivat ilonsa siitä, että saivat olla suorassa kosketuksessa asukkaisiin ja kuulla, mikä Otavassa askarruttaa. Tilaisuuden toistamista ja varsinkin otavalaisten yrittäjien kutsumista siihen seuraavalla kerralla toivottiin ja varmaan toteutetaankin..