Ehdokkaita etsitään

Keitä otavalaisia ehdokkaita on tulevissa kunnallisvaaleissa ? Kenestä toivotaan Otavan edustajaa Mikkelin pitäjän aluejohtokuntaan? Näistä aiheista ja parista muustakin keskusteltiin Koulutilalla pidetyssä „kyläkokouksessa“ 11.1. 2017.

Kuluvan tammikuun lopulla puolueet julkaisevat ehdokaslistansa, jolloin saadaan selville, ketkä ehdokkaista ovat Otavasta. Kokouksessa ehdotettiin, että annetaan otavalaisten äänestäjien laatia ehdokkaille  kysymyksiä, joihin tulisi vastata  joko Otava-Seuran nettisivulla tai viimeistään yleistötilaisuudessa, joka on tarkoitus järjestää 23.2. 2017 Huvikummussa. Tilaisuudesta ja myös kysymysten lähettämisestä ilmoitetaan vielä tarkemmin.

Kokouksessa käsiteltiin myös Mikkelin kaupungin tiedustelua, mihin aluejohtokuntaan Otava haluaa liittyä. Todettiin, että  Mikkelin pitäjän aluejohtokunta on ainoa mahdollisuus, koska liittymisessä vaikkapa Ristiinaan tai Haukivuoreen ei ole mitään mieltä. Mikkelin pitäjän aluejohtokuntaan tulee liittymään myös joukko muita entisen maalaiskunnan kyliä, joten tällä hetkellä ei vielä tiedetä, montako edustaa Otavalle myönnetään. Aluejohtokunnassa tulee olemaan 7 jäsentä, joille kaikille varajäsen, sekä lisäksi puheenjohtaja ja sihteeri.  Kokouksissa, joita pidetään vähintään joka toinen kuukausi, tulee olemaan mukana myös kaksi kaupungin edustajaa.

Aluejohtokunnat korvaavat vuoden vaihteessa lopetetut kylien neuvottelukunnat, mutta viimeisenä velvollisuutena näillä on ehdottaa oman alueensa edustajat kaupunginhallitukselle, joka lopullisesti valitsee aluejohtokuntien jäsenet neljäksi vuodeksi.  Nyt siis myös nämä jäsenehdokkaat ovat haussa Otavassa.

Ehdokaskriteerit

Koska aluejohtokunnan jäsenillä on melkoinen vastuu ja velvollisuudet, myös valintakriteerit ovat samat kuin mitä kaupungin luottamustehtävissä edellytetään (esim. kansalaisluottamuksen nauttiminen). Lisäksi vaaditaan vähintään 18 vuoden ikää, mutta nuorison edustajat  - jos sellaisia valitaan – voivat olla vasta 15 vuotta täyttäneitäkin. Ehdokkaiden tulee asua edustamallaan paikkakunnalla eli siis tässä tapauksessa olla otavalaisia, mielellään myös eri-ikäisiä ja eri alojen edustajia. Tehtävä edellyttää luotettavuutta, tasapuolisuutta sekä kokemusta verkostotyöskentelystä viranomaisten kanssa. Tehtävästä ei makseta palkkaa, ainoastaan kulukorvaus.

Kaupunginhallitus odottaa tietoja jäsenkandidaateistamme 15.5. mennessä. Jos teillä on tiedossa sopivantuntuisia ehdokkaita, kertokaa nimet ja perustelut vaikkapa seuramme yhteydenottolomakkeella ja me välitämme tiedot eteenpäin Kylien Neuvottelukunnan Otavan edustajille.

Kylän kokkojuhla

Kokouksessa päätettiin tulevan kesän kokkojuhlan  seuraavasta suunnittelukokouksesta, joka pidetään 9.2. 2017 klo 18.00 Koulutilan Ystävien kerhotilassa. Venesataman kokkojuhla on hyväksytty virallisesti Suomi 100 –ohjelmistoon ja siitä pyritään tekemään vaikuttava perinteinen tilaisuus koko kylälle. Suunnittelukokoukseen ovat tervetulleet kaikki kiinnostuneet, idearikkaat ja talkoohenkiset otavalaiset.