Aluejohtokunta: «Otava ihanteellinen perheille, mutta…»

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta kokoontui Otavassa keskiviikkona 4.4. 2018 ja antoi kokousta edeltävässä keskustelutilaisuudessa otavalaisille tilaisuuden tuoda esiin paikkakunnan ajankohtaisia ongelmia. Riittihän niitä: huonot bussiyhteydet, puuttuvat terveyspalvelut varsinkin ikäihmisten ja lapsiperheiden osalta (neuvola-aloitehan ei päässyt etenemään valtuustotaholta, vaikka mm. koululla olisi ollut tarjolla tila neuvolatoimintaan), riittämättömät päiväkoti- ja leikkipaikat, koulun piha-alueen kunnostamisen viipyminen, kaavoituksen toteutumatta jääminen, pankkiautomaatin puuttuminen. Mainitsematta jäivät jo aikaisemmin ilmaistut puutteet kuten koirapuisto ja roskikset kävelyreittien varrelta niin koirien kakkapusseille kuin asukasroskillekin.
Otava olisi sijaintinsa puolesta – 10-15 autominuuttia Mikkelistä - ja mm. terveilmastoisen koulunsa takia ihanteellinen asuinpaikka nuorille perheille, mutta monien tärkeiden palvelujen puuttuminen estää tänne muuttamista – eikä palveluja puolestaan tule, koska niille ei ole vielä tarpeeksi käyttäjiä. Tilanne on siis umpisolmussa.
Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan puheenjohtaja Teija Räihä totesi, että ongelmat ovat jotakuinkin samanlaiset kaikissa aluejohtokunnan alaisissa taajamissa ja kylissä, mutta niiden ratkaiseminen on vaikeaa. Aluejohtokunnalla on käytettävissään vain vaatimaton budjetti jaettavaksi seitsemän kohdealueen kesken, ja johtokunnan omat kokous- ja hallintokustannukset vievät nekin melkoisen osan näistä varoista. Aluejohtokunnan merkittävin tehtävä onkin kanavointi asukkaiden ja kaupungin viranomaisten välillä eli antaa tietoa, kenen puoleen kääntyä ongelmissa tai miltä taholta etsiä hankerahoitusta.
Kaupunkiin kohdistuneesta aiheellisesta kritiikistä huolimatta (torikeskeinen kehittämispolitiikka!) on Otavassakin kaupungin kustantamana toteutettu muutamia yleishyödyllisiä hankkeita kuten venesataman mattomankeli ja yleisövessa sekä kiekkokaukalolle tänä talvena pystytetty vessa. Tulevana kesänä aloitetaan todennäköisesti ns. pururadan varustaminen pysyvillä ulkokuntoilulaitteilla.
Otavan kehittämisessä ovat yhdistykset ja niiden keskinäinen yhteistyö avainasemassa: yhdessä saadaan aikaan enemmän, yhdessä vaikutetaan tehokkaammin. Valitettavasti alkavat monet yhdistysaktivistit olla jo ikääntyneitä eikä nuorempia asukkaita tahdo saada kiinnostumaan kylän asioista. Hyvät neuvot ja osallistuminen ovat tarpeen!

Mikkelin pitäjän uusi aluejohtokunta keskustelussa otavalaisten kanssa. Puheenjohtaja Teija Räihä kuvassa oikealla.